صافی و براقی مو از مهمترین عوامل در زیباتر به نظر رسیدن موهای شماست. این موضوع به مهم‌ترین دغدغه در نتیجه این امر برای مراکز زیبایی و آرایشگاه ها فرصتی فراهم آورده است که با استفاده از روش های مختلف، تا حدودی موها را صاف و درخشان کنند. کراتین مو غرب تهران، چیتگر، بلوار تعاون، شهر زیبا، شهران، آریاشهر، بلوار فردوس یکی از این روش هاست

آرایشگاه مارینا متخصص

کراتین مو غرب تهران، چیتگر، بلوار تعاون، شهر زیبا، شهران، آریاشهر، بلوار فردوس